Säännöt

July 20 2009 | News

Koskikalastusäännöt

 1. Kuokkalankosket ovat lohi- ja siikapitoinen virtaava vesistö johon myydään kalastuslupia vuorokausilupina tai kalenterivuodeksi.

 2. Kalastusvuorokausi alkaa ostajan haluamasta ajankohdasta 24 tuntia eteenpäin ja päättyy saaliskiintiön tullessa täyteen tai lupaan merkityn kellonajan umpeuduttua. Vuosilupa on kalenterivuosi. Lisälupia saaliskiintiön tullessa täyteen ei enää samalle vuorokaudelle voi ostaa.

 3. Koskikalastuslupa oikeuttaa kalastamaan yhdellä vavalla ja yhdellä vieheellä kerrallaan tai perhovavalla ja kahdella perholla kerrallaan

 4. Kalojen alamitat: Taimen 60 cm, Kuha 45 cm, Harjus 35 cm ja Nieriä 40 cm. Rasvaevällinen taimen rauhoitettu.

 5. Taimenen kuturauhoitus 1.9. – 30.11. Kaikki kalastus kielletty koskialueella.

 6. Vuorokausikiintiö on kaksi lohikalaa vuorokaudessa ja kaksi kuhaa vuorokaudessa.

 7. Luvanostaneen aikuisen kanssa kalastava alle 11 vuotias lapsi saa kalastaa aikuisen luvalla ilman omaa koskikalastuslupaa. Tällöin lapsen ja aikuisen kalakiintiöt lasketaan samaksi eli yhteensä kaksi lohikalaa sekä lisäksi kaksi kuhaa.

 8. Herralankoskella on vieheen laskeminen keskimmäisen siltapilarin juurelta kielletty 20 metriä pidemmälle silloin kun muita kalastajia on heittelemässä poikkivirtaan vieheen laskijan alapuolella. Samoin Herralankoskella on heittokoho kielletty poislukien indikaattorin käyttö joka on sallittu.

 9. Painon kanssa heitettäessä on otettava huomioon myös muut kalastajat. Heitto puoleenväliin virtaa ja paino kiinnitettävä kunnolla (turvallisuuskysymys vastarannalla kalastaville).

 10. Kalojen ulkopuolelta tartuttaminen on kielletty (rokastus). Putkiperhon max. koukkukoko on nro: 6.

 11. Muualta kuin suusta tarttuneet sekä alamittaiset kalat on vapautettava välittömästi ja asianmukaisesti.

 12. Täkykalojen ottaminen haavilla on sallittua venekalastusalueilla. Venekalastusalueiden lisäksi syöttikaloja saa ottaa myöskin koskikalastusalueilla (padolta). Syöttikalojen nostaminen ei saa silloin liikaa häiritä muita koskella kalastavia. Syöttikalojen ottaminen edellyttää koskikalastusluvan. Mahdolliset saatavat lohikalat vapautettava.

 13. Koskikalastusalueella kalastaminen luonnollisella syötillä tai taikinamassalla on kielletty ( madot, kalatäyt, hajusteet ym.). Kokonaisella kalatäkyllä kalastaminen sallittu ainostaan Antilanlahden koskikalastusalueella. Täyllä ongitut lohikalat vapautettava.

 14. Koskikalastusalueella on moottoriveneellä uistelu kielletty. Kalastus ankkuroidusta tai muulla tavoin paikalleen pysäytetystä veneestä kielletty. Ankkurointi sallittu ainoastaan Antilanlahdella.
  Kieltoalueet:
  Herralankoski: padolta Antilan lahden suulle ja 100 metriä padosta ylöspäin.
  Vanhan rautatiesillan alue: koskenniskalta 50 metriä ylöspäin sekä 100 metriä alaspäin.
  Välikoski: koskenniskalta 50metriä ylöspäin sekä 50 metriä alaspäin.
  Kuokkalankoski: maantie sillasta 50 metriä ylöspäin sekä koskensuulle.

 15. Kahluukielto: Herralankosken ja Hakkarinkosken kutusoraikoilla ympäri vuoden.

 16. Avotulen teko on sallittu ainoastaan sille järjestetyssä paikassa. Herralankosken laavun tulentekopaikassa.

 17. Roskaaminen kielletty.

 18. Kalastaja voi pitää samaa kalastuspaikkaa hallussaan max. 15 min tai kalan saatuaan paikka tulee luovuttaa välittömästi seuraavalle kalastajalle.

 19. Kalastusrikkeestä voidaan evätä kalastuslupa määräajaksi. Lupamaksua ei palauteta

 20. Moisionjoen ja Tampereentien kohdalta alittavan sillan kohdalla 100 metriä kumpaankin suuntaan kalastus kielletty.